Wermlandsheraldik > John Ericsson

Bookmark and Share
 
Heraldisk utsmyckning på John Ericssons mausoleum i Filipstad (Foto: Fredrik Höglund)  
 

Heraldisk utsmyckning på John Ericsson mausoleum

 

Till skillnad från sin bror Nils, blev det svensk-amerikanska uppfinnargeniet John Ericsson aldrig adlad. Att han skulle ha antagit något borgerligt vapen är inte heller känt, varken bland heraldiker eller John Ericsson-kännare.

Däremot finns det en del heraldisk utsmyckning på hans imponerande mausoleum på Filipstads kyrkogård. Överst, sittande på en jordglod, tronar en örn. Huruvida det är en värmländsk eller amerikansk örn avgör nog betraktaren själv. Att den blickar åt öster skulle möjligtvis kunna tyda på att den är amerikansk.

På ömse sidor om ingången till graven finns två sköldar ur Sveriges riksvapen - tre kronor-vapnet till vänster och Göta lejon till höger.

Den heraldiskt mest fantasieggande utsmyckningen finns över ingången - vad som skulle kunna vara ett lämpligt vapen för John Ericsson. Där sitter nämligen en vapensköld med en en propeller.

Förmodligen rör det sig bara om ett fantasivapen framtaget av mausoleets skapare, göteborgsarkitekterna Hedlund och Rasmussen, men vad kunde passa bättre som vapen för propellerns uppfinnare?

John Ericssons mausoleum i Filipstad (Foto: Fredrik Höglund)
John Ericssons mausoleum. På byggnadens närmsta hörn syns Göta lejon omslingrat av ekrankor.


Källor:
Wikipedias artikel om John Ericsson 2009-08-03

John Ericsson (porträtt från Wikipedia)
John Ericsson (1803-89)

Externa länkar

John Ericsson Society

John Ericsson på Wikipedia

 

Wermlandsheraldik:

Adliga ätten Ericson

Friherrliga ätten Ericson