Wermlandsheraldik > Kommunvapen > Älgå

Bookmark and Share
 
 
 

I fält av silver två stolpvis ställda svarta strängar, inneslutande fyra stolpvis ordnade svarta hästskor

 

Älgå landskommun 1957-1971

 

 
 

När storkommunen Arvika bildades upphörde fem gamla kommunvapen att gälla. Vid sammanslagningen torde Älgåborna vara de som hade minst anledning att bli besvikna - andemeningen av deras vapen fanns ju med även i den nya kommunens vapen.

Älgåvapnet symboliserar den hästdragna järnväg som trafikerade sträckan Sulvik-Ränkesed. Järnvägen, som anlades 1848 användes för att transportera bland annat timmer mellan sjön Ränken och Älgåviken i Glavsfjorden. 1885 såldes järnvägen för att flyttas till Glava och glasbruket där.

Det förekommer en variation i vapnets blasonering. Beskrivningen ovan är hämtad från Arvika kommuns heraldiska historik på kommunens hemsida. Där definieras hästskornas färg som svart. På andra ställen, till exempel Svenska Heraldiska Föreningens vapendabas "Källan", som i sin tur har hämtat sin blasonering från Per Anderssons "Svensk vapenbok, för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970" saknas hästskornas färg:

I fält av silver två stolpvis ställda svarta strängar, inneslutande fyra stolpvis ordnade hästskor.

Man får anta att den som formulerade den kortare blasoneringen ansåg att hästskornas färg var underförstådd och att man senare gjort ett förtydligande, med eller utan Statsheraldikerns medverkan.

Externa länkar

Källan - Svenska Heraldiska Föreningens vapendatabas

 

Wermlandsheraldik:
Vapen i Arvika

Arvika

Brunskog

Glava

Gunnarskog

Stavnäs

Älgå


 

Källor:
Arvika kommun: http://www.arvika.se/kommunfakta/histvapen.php
Svenska Heraldiska Föreningen: http://databas.heraldik.se/
Andersson, Per: "Svensk vapenbok, för köpingar, municipalsamhällen och landskommuner 1863-1970"
Erixon, Sigurd "Historik om Älgå" ur "Sveriges bebyggelse", 1963