Wermlandsheraldik > Kungliga vapen Prins Carl Adolph

 
   

H K H Prins Carl Adolp av Sverige (1798-98)

Hertig av Värmland

   

Prins Carl Adolp var son till dåvarande Prins Carl, Hertig av Södermanland, som sedermera skulle bli Kung Carl XIII.

Denna sköld är ett kuriosum. På 1700-talet börjande man dela ut titulärhertigdömen till svenska prinsar, så även till denne lille gosse som bara blev en vecka gammal.

Vapenmålaren P A Liedström målade en serafimersköld åt den lille Värmlandshertigen 1798, men denna finns inte bevarad. Ett nytt vapen målades 1817 av C G Eckstein.

Plåten visar en sköld krönt av en hertigkrona. Under skölden hänger serafimerorden i det blåa bandet, eftersom han inte hann få kedjan, och bakom hänger ett hermelinfodrat blått täcke bestrött med öppna kronor av guld.

Allt detta är i sin ordning - det är själva vapnet som är av störst intresse. Vapnet är nämligen delat i två fält. Det högra visar lilla riksvapnet. Det andra borde då representera hans titulärhertigdöme - Värmland.

Mycket riktigt finns här också en fläkt örn, men inte den ursprungliga glåa i silverfält och inte heller den svarta i guldfält. Nej, denna (får vi förmoda) värmlandsörn är röd, i guldfält. Något liknande exempel på röda värmlandsörnar finns inte i litteraturen.

Däremot finns ett exempel på en röd örn i Värmland vid samma tid, nämligen i vapnet för den frimurerska S:t Andreaslogen Carl August. Logen grundades 1811 av gossen Carl Adolphs far, Carl XIII. Kan det rent av vara så att det vid 1800-talets början fanns en uppfattning om att Värmlands vapen såg ut på detta sätt?

Det vore intressant att veta vem som utfört andreaslogens konstitutionsbrev på Carl XIII:s befallning. Var det kanske samma C G Eckstein som målat Hertigens av Värmland serafimersköld?

Wermlandsheraldik:

Logen Carl August

 


S:t Andreaslogen
Carl August


Gustaf V:s frimurarvapen