Wermlandsheraldik > Notarius Publicus i Karlstad

Vapen för Notarius Publicus i Karlstad  från www.hamilton.se

I fält av silver den högra hälften av en blå örn med röd beväring mellan två höga, med spetsiga huvar försedda röda torn. Skölden lagd över en edsstav och en gåspenna i kors, allt av guld.

 

Notarius Publicus i Karlstad (2007)

 

Notarius Publicus, som för närvarande är Hans Berglund på Hamiltons advokatbyrå, citerar på sin hemsida den förklaring som statsheraldikern gav till blasoneringen när vapnet komponerades 2007:

"Vapenskölden är Karlstads vapen som är givet staden av hertig Karl 1584. Örnen kommer från landskapsvapnet och tornen är en symbol för en stad. Edsstaven syftar på den ed som svärs i rättssalen och gåspennan på det skrivna dokumentet. På detta sätt kan man i bild uttrycka den verksamhet som Notarius publicus i Karlstad bedriver."

Klarare än så kan det väl inte bli? Vapnet är ett vackert exempel på uttrycket "vapnet är för ögat vad namnet är för örat". Skölden betyder helt enkelt "Karlstad" och kan varieras i oändlighet för att symbolisera olika företeelser med anknytning till staden.

Om stadens styresmän vill använda vapnet kan man istället kröna vapnet med murkronan, för att signaler att det rör sig om Karlstads kommun, arvtagare till Karlstads stads vapen.

Kröner man istället skölden med en kunglig krona, åstadkommer man ett vapen för en statlig institution. Detta vapen är fastställt för ett av marinens skepp i Gotlandsklassen - HMS Karlstad. Vapnet kan ses härintill och konstnären är som synes densamme som målat notarius publicus vapen - Riksarkivets heraldiske konstnär Vladimir A Sagerlund.

Vapen för Notarius Publicus i Karlstad  från www.hamilton.se Vapnet som sigill.

Externa länkar

Hamiltons advokatbyrå

 

Wermlandsheraldik:

Karlstad

HMS Karlstad

 
 

H M S Karlstads vapen från www.ra.se


 

Källor:
www.hamilton.se
www.statensarkiv.se