Wermlandsheraldik > Ordensvapen

Bookmark and Share

Värmländska ordensvapen

Inom ordensväsendet frodas heraldiken - så även i Värmland med omnejd. Heraldiska vapen används både i utåtriktad verksamhet som kännetecken för de olika sammanslutningarna och internt, som personligt vapen för den enskilde medlemmen.

1896 gav J M Pålman ut ett praktverk med frimurarvapen från hela Sverige. Boken "Frimurare Vapen" innehåller många exempel på 1800-talets vackra, men inte alltid heraldiskt renläriga vapenmåleri.

H Zieglers frimurarvapen (ur Påhlmans "Frimurare Vapen")

Frimurarloger och föreningar

Carl August

Det Gyllene Snittet

Engelbrecht

Erik Gustaf Geijer

Eugen

Fraternitas

Föreningsbandet

Pilgrimen

Prudentia

Sanctus Carolus

S:t Tomas

Värmländska
provinciallogen

Örebro KapitelbröderFrimurarvapen från 1896

Atterling, CL

Beckman, A

Blomberg, CA Th

Brattström, AJ

Collet, ONA

Elowson, G

Fahlgren, CF

Falk, WE

Falk, VO

Fittinghoff, LN

Fredholm, G

Fröding, CL

Gillblad, H

Grundström, AF

Haak, CA

Hagendahl, CA

Heidenstedt, FN

Hellberg, G

Helling, NPA

Herin, H

Holmberg, CE

Holst, SGI

Jacobson, PO

Jacobson, JA

Johansson, A

Johnson, O

Kuylenstierna, JDA

König, HH

Lewenhaupt, AME

Lidman, AG

Liljesvärd, CJ

Lindberg, JH

Lindmark, GS

Löfgren, CF

Malmberg, PE

Moberg, AG

Moberg, Carl O

Nauclér, O

Nerman, A

Nilsson, SM

Nisbeth, CH

Nygren, GA

Nygren, JA J:r

Nygren, Joh A J:r

Nygren, OF

Nylén, A

Ohlson, AR

Olsson, AG

Otterborg, CG

Rosen, AJP von

Rudebeck, G

Rundgren, CH

Rådberg, IE

Schröder, CH

Schylander, CGE

Segerström, L af

Sodenstjerna, PHVL

Sparre, EAW

Stjernberg, ED

Stolpe, GW

Strokirk, CE

Sundblad, LA

Wallerstedt, AW

Wallerstedt, E

Wallgren, GR

Wennergren, FW

Wennergren, IN

Wikland, C

Vogel, CC

Yhnell, PF

Ziegler, H

Ågren, PM

Diverse

Värmändska tempelriddarsigill

Gustav V:s frimurarvapen

Samtliga logevapen

Externa länkar

Frimurarorden

Gröna Stubbens frimurarvapen