Wermlandsheraldik > Vad är Wermlandsheraldik?

1999 skulle jag skriva C-uppsats i ämnet Medie- och Kommunikationsvetenskap vid Karlstads universitet. Jag ville på något sätt fånga mitt intresse för heraldik i uppsatsen och valde att göra en studie över hur Värmlands kommuner använder sig av kommunvapen och logotyp. Någon uppsats har det ännu inte blivit, men dock en hel del läsning i ämnet.

Vad är Wermlandsheraldik?
Som kommunikatör har jag främst intresserat mig för förhållandet mellan vapen och bärare. Därför behandlar dessa sidor i första hand det respektive vapenbild symboliserar och den kulturhistoria som omger vapnet.
I första hand är det territoriella vapen som omskrivs, men jag har inte kunnat låta bli att lägga till lite om andra vapengrupper med starka traditioner, till exempel frimurerska och militära vapen.

Vad är Wermlandsheraldik inte?
På Wermlandsheraldik finner du ingen introduktion till heraldiken. Vill du läsa mer om det kan jag tipsa om Svenska Heraldiska Föreningens webbplats.
Wermlandsheraldik är heller inte komplett - luckor i materialet finns nästan överallt. Sitter du på kompletterande fakta eller känner du rent av till någon socken som fört ett vapen utan sanktion från Kungl. Maj:t - tveka inte att höra av dig!

Fredrik Höglund

fredrik@heraldik.se

Wermlandsheraldik:

Kontakt